Morelia amethistina - Amethystine python Australian Scrub Python - Morelia Kinghorni Morelia Clastolepis - Moluccan Python Morelia Boeleni - Boelen's Python

\ Morelia nauta - Tanimbar python Morelia oenpelliensis - Oenpelli python

Simalia Tracyae